Kuntatasolla tehdään päätöksiä siitä, millaisessa ympäristössä elämme ja millaisia palveluja järjestetään. Näillä päätöksillä on huomattavia vaikutuksia lasteni elämään, joten haluan olla mukana niiden tekemisessä. Myös kaupungin luontoympäristöjen säilyttäminen on minulle tärkeää.