Luonnon monimuotoisuuden vähenemisellä ja allergioiden lisääntymisellä on todettu olevan suora yhteys. Tämä on yksi syy minkä vuoksi on tärkeää säilyttää luonnonympäristöjä kuten metsiä joka puolella kaupunkia. Kaikilla tulee olla mahdollisuus päästä luontoon helposti ja nopeasti. Haluamme säilyttää lähiluontoa myös tuleville sukupolville. Äänestämällä Vihreitä annat äänen luonnon puolesta! Naantalissa numerot 79-96, omani on 92.