Äänestä vihreitä

Äänestä vihreitä

Luonnon monimuotoisuuden vähenemisellä ja allergioiden lisääntymisellä on todettu olevan suora yhteys. Tämä on yksi syy minkä vuoksi on tärkeää säilyttää luonnonympäristöjä kuten metsiä joka puolella kaupunkia. Kaikilla tulee olla mahdollisuus päästä luontoon helposti...