Saija Porramo (FM, biologi) on 44-vuotias biologi ja kahden lapsen äiti. Hän on syntyisin Uudestakaupungista, mutta asuu nykyisin Naantalissa. Saija toimii Naantalissa ympäristö- ja rakennuslautakunnan varapuheenjohtajana, terveysvalvontajaoston jäsenenä ja varavaltuutettuna. Lisäksi hän on Naantalin vihreiden sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja.

”Biologian FM-tutkinnon lisäksi olen kouluttautunut oppisopimuksella vammaisavustajaksi sekä suorittanut luontais- ja metsäalan perustutkinnon. Työhistoriani on erittäin monipuolinen, metsäntutkimuksen ja ympäristökasvatuksen lisäksi olen työskennellyt mm. Postin varhaisjakelun, perusopetuksen sekä työvoimapalvelujen parissa.

Luonto merkitsee minulle elämää, ja harrastukseni liittyvätkin kiinteästi luonnossa liikkumiseen ja sen suojeluun. Ympäristöjärjestön aktiivina olen toiminut lähes kymmenen vuotta. Olen äärimmäisen huolissani monimuotoisuuden hupenemisesta ja siitä, miten välinpitämättömästi Suomessa on suhtauduttu esim. kaivosteollisuuden aiheuttamiin ympäristöongelmiin. Puhdas vesi ja terveellinen ympäristö eivät ole itsestäänselvyyksiä, vaan niitä täytyy vaalia. Politiikassa haluankin saada enemmän huomiota siihen, miten päätökset vaikuttavat luontoon ja ympäristöön. Yhteisen elinympäristömme turvaamiseksi tarvitsemme myös pikaisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Ympäristövastuun lisäksi haluan, että päätöksenteossa otetaan paremmin huomioon myös ihmisten hyvinvointi. Koulutustason lasku sekä köyhyyden ja eriarvoistumisen lisääntyminen ovat ilmiöitä, jotka näkyvät ihmisten turvattomuutena ja alkavat heijastua myös yhteiskuntarauhaan. Raskaimman taakan tästä kehityssuunnasta kantavat vähempiosaisten lapset, jotka eivät voi valita lähtökohtiaan.

Aikamme haasteet, ongelmat ja ristiriidat edellyttävät meiltä rohkeita tekoja sekä toisiamme kunnioittavaa ja ratkaisukeskeistä dialogia. Keskustelutaitoihin liittyy olennaisena osana kuuntelu ja aito pyrkimys ymmärtää erilaisia näkökulmia. Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on hyödynnettävä olemassa olevaa tietoa, katsottava asioita laaja-alaisesti ja punnittava päätösten vaikutuksia myös tulevien sukupolvien näkökulmasta. Olen ympäristöä tiedostava ja haluan perehtyä asioihin hyvin ennen kuin teen päätökseni. Näiden lisäksi suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys ja kyky tiimityöskentelyyn erilaisten ihmisten kanssa ovat ominaisuuksia, joiden avulla pyrin saavuttamaan sekä luonnon että modernin yhteiskunnan näkökulmasta kestäviä ratkaisuja.