Vaikka jokainen valtuustoryhmän jäsen osallistuu tietenkin kaikkeen päätöksentekoon, on jokaisella omat vahvuutensa ja erityisosaamisensa. Minä pyrin tuomaan esiin päätösten merkityksen erityisesti luonnon kannalta.