Naantalin monipuoliset luontokohteet, kaupunkimme puistomaisuus ja luonnonläheisyys ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä matkailulle, mutta myös asukkaidemme hyvinvoinnille ja viihtyvyydelle. Siksi olen huolestuneena seurannut, kuinka mm. arvokkaita lähimetsiämme kaavoitetaan rakennuskäyttöön. Tästä ajankohtainen esimerkki on Tallipuisto Karvetissa.

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on uhka myös ihmisen tulevaisuudelle. Suomen metsät ovat merkittävä elinympäristö 20 000 eliölajille. Näistä 800 on luokiteltu uhanalaisiksi ja toiset 800 on vaarassa sellaiseksi päätyä. Merkittävimmät syyt uhanalaistumiselle ovat elinympäristöjen tuhoutuminen ja muuttuminen. Lajistomme köyhtymisen estämiseksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotka parantavat elinympäristöjen laatua. Käytännössä tätä voidaan toteuttaa esimerkiksi metsien käsittelyssä ja säästämällä metsien erityiset elinympäristöt myös kaava-alueilla.

Naantali on luontonsa puolesta poikkeuksellisen rikas ja tämän pitäisi velvoittaa ja kannustaa kaupunkia huolehtimaan myös asuinympäristön metsien monimuotoisuudesta. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää harvinaisten luontotyyppien, kuten jalopuumetsiköiden ja kulttuuriketojen säilyttämiseen. Samalla edistetään myös asukkaiden viihtyvyyttä ja alueen kiinnostavuutta matkailijoiden silmissä.

Koulujen ja päiväkotien ympäristössä luonnontilaiset metsät ovat tärkeitä opetus- ja virkistyskohteita. Osassa kouluja tämä on toteutettu hyvin, jopa niin, että käytännössä on erityisiä metsäluokkia (Velkua, Kultaranta). Koulu- ja palveluverkkosuunnittelun yhteydessä on huolehdittava kaikille varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköille riittävät mahdollisuudet toteuttaa monipuolista luonto-opetusta ja luontoliikuntaa.

Luonnossa liikkumisen positiivisista terveysvaikutuksista on saatu viime vuosina runsaasti näyttöä. Metsässä oleskelu mm. auttaa immuniteetin kehittymisessä ja laskee verenpainetta. Kaavoituksessa tulisi pyrkiä siihen, että jokaisella olisi monimuotoinen lähimetsä kohtuullisen matkan päässä, jotta luonnon terveyshyödyt saadaan kaupunkilaisten ulottuville helposti. Monimuotoisilla metsillä on myös merkittävä rooli ilmastomuutoksen torjunnassa, kuin myös Itämeren tilan parantamisessa.

Edellä mainitun perusteella jätin valtuustoaloitteen 4.2. metsien ja luonnon monimuotoisuuden erityisestä huomioimisesta Naantalin ympäristöohjelmaa laadittaessa. Valtuustoaloitteeni voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

Saija Porramo (vihr.)
Eduskuntavaaliehdokas
Naantalin vihreiden puheenjohtaja